Zapraszamy na kanał Biblioteki Ossus na YouTube!


Jedi Order

Z Biblioteki Ossus, polskiej encyklopedii ''Gwiezdnych wojen''.
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Jedi Order (JO) to organizacja fanowska założona 11 października 2001 roku przez Rusisa i Xaroxa, jako grupa zrzeszająca fanów Gwiezdnych wojen, w tym w szczególności Jedi. Jest jednym z najstarszych nadal działających stowarzyszeń tego typu.

Głównym celem JO jest zbieranie, interpretowanie, ocenianie i dzielenie się informacjami dotyczącymi Jedi i Mocy, a także tworzenie fabularnej otoczki Zakonu, czyli miejsca gdzie każdy może wcielić się w rolę Jedi. Niedawno rozpoczętym projektem jest też dział Cosplay, w którym każdy może znaleźć wskazówki do tworzenia stroju Jedi oraz pochwalić się swoim rękodziełem.

Hierarchia

Społeczność JO opiera się na wewnętrznej hierarchii wzorowanej na Zakonie Jedi znanym z filmów, książek, gier czy komiksów. Najbardziej aktywni i wykazujący się pracą oraz zaangażowaniem członkowie awansują coraz wyżej w hierarchii aż do stopnia Mistrza Jedi.

Stopnie

Adept Jedi – rangę tę otrzymują kandydaci poddawani testom, sprawdzającym czy JO jest miejscem odpowiednim dla nich. Nowicjusze szkoleni są w School of Preparation, a decyzję o tym czy są gotowi na uroczyste zaprzysiężenie podejmuje ich opiekun. W odróżnieniu od pozostałych członków, Adepci nie są jeszcze pełnoprawnymi członkami JO.

Padawan Jedi – w momencie oficjalnego zaprzysiężenia, młodemu Padawanowi przydzielany jest Mistrz. Na tym etapie ścieżki, młody Jedi pobiera nauki od swojego Mistrza. Padawani są już pełnoprawnymi członkami JO.

Jedi – osoba, która zakończyła już swoje szkolenie i jest gotowa do samodzielnej działalności w szeregach JO.

Rycerz Jedi – bogate doświadczenie Rycerza czyni go gotowym do zajęcia miejsca w Radzie Jedi. Rycerz Jedi rozwija nadal swoje umiejętności, szkoli Padawanów oraz pracuje na rzecz Zakonu.

Mistrz Jedi – najwyższy i najbardziej prestiżowy stopień w hierarchii JO. Ranga ta przeznaczona jest dla najbardziej zasłużonych członków. Mistrzowie cieszą się ogromnym szacunkiem wśród zakonników, a ich wiedza i doświadczenie jest inspiracją dla młodych pokoleń.

Specjalizacje

Każdy kto osiąga stopień Jedi, wybiera jedną z trzech Ścieżek Rozwoju: Obrońcy, Negocjatora bądź Strażnika Jedi.

Obrońcy Jedi - zajmują się aspektami militarnymi, w tym bronią, sprzętem, statkami, ale także walką na miecze świetlne i technikami Mocy wykorzystywanymi w walce.

Negocjatorzy Jedi - skupiają się przede wszystkim na kwestiach Mocy i jej technik, ale dążą do poszerzania wiedzy ze wszystkich dziedzin; są osobami z najszerszą wiedzą, zawsze służącymi radą innym.

Strażnicy Jedi - skupiają się na praktyce - umiejętnościach nie wymagających Mocy; posiadają wiedzę z zakresu programowania, techniki, opisu urządzeń i wszelkich innych. Są to też typowo artystyczne dusze, zajmujące się wszelkimi dziedzinami sztuki.

Rada Jedi

Jako że JO zorganizowane jest na wzór lucasowskiego Zakonu Jedi, najwyższą władzę sprawuje Rada Jedi. Posiada ona inicjatywę ustawodawczą, dzierży też władzę wykonawczą i sądowniczą.

Jednak na przestrzeni lat forma sprawowania tej władzy była zmieniana, aż obecnie ma bardziej demokratyczny wydźwięk. Oprócz tradycyjnie odbywających się Zebrań Rady, odbywają się też Zebrania Wspólne dla wszystkich członków JO. To na podstawie ustaleń ze wspólnych zebrań, Rada podejmuje ostateczne decyzje mające wpływ na całą organizację.

Komunikacja

Członkowie Zakonu prowadzą dyskusje na swoim Forum. Ponadto posiadają prywatne kanały komunikacji, zarezerwowane wyłącznie dla członków organizacji.

Linki zewnętrzne


Poczytaj o Gwiezdnych wojnach na Star Wars Extreme!