Zapraszamy na kanał Biblioteki Ossus na YouTube!


Instrukcje Awaryjne Wielkiej Armii Republiki

Z Biblioteki Ossus, polskiej encyklopedii ''Gwiezdnych wojen''.
(Przekierowano z Rozkaz 65)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Instrukcje Awaryjne Wielkiej Armii Republiki (ang. Contingency Orders for the Grand Army of the Republic) to zespół procedur przygotowanych dla WAR na wypadek niespodziewanych okoliczności. Instrukcje zawierały między innymi 150 zapisanych w formie rozkazów uregulowań, określających postępowanie żołnierzy-klonów w przewidywanych sytuacjach nietypowych. Do poleceń tych należał między innymi Rozkaz 66, wykorzystany przez Palpatine'a do wyeliminowania Jedi.

Znane rozkazy

Rozkaz 4

W przypadku, gdyby Naczelny Dowódca (Kanclerz) został ubezwłasnowolniony, dowodzenie WAR - do momentu wyznaczenia jego następcy lub określenia alternatywnego dowódcy zgodnie z postanowieniami Sekcji 6 (IV) - przejmie jego zastępca w Senacie. [1]

Rozkaz 5

W przypadku, gdyby Naczelny Dowódca (Kanclerz) został uznany za niezdolnego do wydawania rozkazów, zgodnie z postanowieniami Sekcji 6 (II), szef Sztabu Obrony przejmie dowodzenie WAR i stworzy strategiczny gabinet wyższych oficerów zarządzających (patrz strona 1773, par. 4) do momentu wyznaczenia następcy lub określenia alternatywnego dowódcy. [2]

Rozkaz 65

W przypadku, gdyby: (1) senacka większość uznała Naczelnego Dowódcę (Kanclerza) za niezdolnego do wydawania rozkazów, lub (2) Rada Bezpieczeństwa uznała go za niezdolnego do wydawania rozkazów, a WAR otrzymała stosowny uwierzytelniony rozkaz, dowódcy są uprawnieni do zatrzymania Naczelnego Dowódcy, z użyciem siły fizycznej włącznie, dowództwo WAR zostanie natomiast objęte przez p.o. Kanclerza do momentu wyznaczenia następcy lub określenia alternatywnego dowódcy. [3]

Rozkaz 66

Zobacz główny artykuł: Rozkaz 66.
W przypadku działania oficerów Jedi wbrew interesom Republiki, po otrzymaniu szczególnych rozkazów zweryfikowanych jako pochodzące bezpośrednio od Naczelnego Dowódcy (Kanclerza), dowódcy WAR wyeliminują fizycznie wzmiankowanych oficerów, a dowodzenie WAR zostanie na powrót przejęte przez Naczelnego Dowódcę (Kanclerza) do czasu utworzenia nowej hierarchii dowodzenia.[4]

Przypisy

  1. In the event of the Supreme Commander (Chancellor) being incapacitated, overall GAR command shall fall to vice chair of the Senate until a successor is appointed or alternative authority is identified as outlined in Section 6 (iv). - Komandosi Republiki: Prawdziwe barwy
  2. In the event of the Supreme Commander (Chancellor) being declared unfit to issue orders, as defined in Section 6 (ii), the chief of the defense staff shall assume GAR command and form a strategic cell of senior officers (see page 1773, para 4) until a successor is appointed or alternative authority identified. - Komandosi Republiki: Prawdziwe barwy
  3. In the event of either (i) a majority in the Senate declaring the Supreme Commander (Chancellor) to be unfit to issue orders, or (ii) the Security Council declaring him to be unfit to issue orders, and an authenticated order being received by the GAR, commanders shall be authorized to detain the Supreme Commander, with lethal force if necessary, and command of the GAR shall fall to the acting Chancellor until a successor is appointed or alternative authority identified as outlined in Section 6 (iv) - Komandosi Republiki: Prawdziwe barwy
  4. In the event of Jedi officers acting against the interests of the Republic, and after receiving specific orders verified as coming directly from the Supreme Commander (Chancellor), GAR commanders will remove those officers by lethal force, and command of the GAR will revert to the Supreme Commander (Chancellor) until a new command structure is established - Komandosi Republiki: Prawdziwe barwy

Źródła


Poczytaj o Gwiezdnych wojnach na Star Wars Extreme!