Zapraszamy na kanał Biblioteki Ossus na YouTube!


Triumwirat (Sojusz Galaktyczny)

Z Biblioteki Ossus, polskiej encyklopedii ''Gwiezdnych wojen''.
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Oficer2.png
Nic o tym nie wiem. Muszę to potwierdzić...

UWAGA! Ten artykuł może zawierać informacje niezgodne ze źródłami lub stanem faktycznym.


Jeżeli dysponujesz odpowiednią wiedzą, prosimy, sprawdź go i popraw.
W tym artykule trzeba zweryfikować: Czy w po 44 ABY nie było w ogóle Szefa Sojuszy, a tylko Triumwirat?

Ten artykuł dotyczy Triumwiratu w Sojuszu Galaktycznym. Zobacz też: inne znaczenia tego słowa.

Triumwirat to zgromadzenie trzech osób, sprawujące władzę w Sojuszu Galaktycznym w okresie, gdy z jakiś powodu wybrany przywódca ustąpił z urzędu. Później, w okresie wojny sithańsko-imperialnej Triumwirat był pełnoprawnym ciałem rządzącym. W jego skład wchodziły trzy najważniejsze postacie Sojuszu Galaktycznego, pełniące rolę przywódców galaktycznego rządu.

Triumwirat był wybierany przez Senat Sojuszu Galaktycznego, a linia polityczna i różnorodne decyzje były wewnątrz niego podejmowane na zasadzie większości głosów. Żadna z poszczególnych osób wchodzących w skład Triumwiratu nie posiadała bezpośredniej władzy nad siłami zbrojnymi i wywiadem, chociaż pierwszy Triumwirat składał się z przedstawiciela wojska, Zakonu Jedi oraz Senatu. Wszyscy z nich blisko współpracowali z odpowiednimi gabinetami rządu i radami doradczymi. Głównym zadaniem Triumwiratu było jak najlepsze sprawowanie władzy nad rządem i całą biurokracją.

Historia

Po zakończeniu drugiej galaktycznej wojny domowej urząd Szefa Państwa Sojuszu Galaktycznego objęła Natasi Daala. Jednak w 44 ABY Jedi przeprowadzili zamach stanu na skutek polityki Daali względem nich i zamieszek wywołanych działalnością Lotu Wolności. Władzę w Sojuszu przejął Triumwirat składający się z Haydnat Treen jako przedstawicielki Senatu, Merratta Jaxtona reprezentującego wojsko oraz Saby Sebatyne z Zakonu Jedi. Niewiele później Jaxton został zastąpiony przez Wynna Dorvana. Triumwirat sprawował władzę, aż do wybrania przez Senat tymczasowego przywódcy, a ostatecznie nowego Szefa Państwa. Pomiędzy tym wydarzeniem, a wojną sithańsko-imperialną postanowiono oficjalnie i formalnie zlikwidować to stanowisko, zastępując je Triumwiratem składającym się z trzech osób, aby nigdy więcej nie dopuścić do sytuacji, w której jedna osoba posiada pełnię władzy i wykorzystuje ją.

Podczas wojny sithańsko-imperialnej wiele militarnych planów Triumwiratów nie wypaliło; ostatecznie, podczas bitwy o Caamas w 130 ABY, duża część sił Sojuszu Galaktycznego i jego Flota Jądra została zmuszona do poddania się Imperium Fela. Imperium przejęło władzę, Triumwirat zaś został przez nie wchłonięty. Jego członkom - wybranym przez imperatora i jemu posłusznym - nadano status organu wykonawczego.

W 137 ABY jeden z byłych członków Triumwiratu - Gial Gahan - przebywał w stoczniach Mon Calamari, gdzie w tajemnicy dostarczał zapasy i broń admirałowi Staziemu, dowodzącemu Flotą Jądra Sojuszu.

Członkowie

W roku 44 ABY

W roku 130 ABY

Źródła


Poczytaj o Gwiezdnych wojnach na Star Wars Extreme!