Bocce

Z Biblioteki Ossus, polskiej encyklopedii ''Gwiezdnych wojen''.

Bocce (wym. boczi)[1] był międzysystemowym żargonem handlowym wymyślonym przez kupców Baobaba w celu porozumiewania się ze sobą członków załogi różnych ras.

Słownictwo

Liczby

 • jeden - uan
 • dwa - zwuu
 • trzy - treb
 • cztery - guur
 • pięć - fyjz
 • sześć - ziks
 • siedem - zeve
 • osiem - kata
 • dziewięć - navaks
 • dziesięć - atanoks
 • dwadzieścia - gatanoks
 • pięćdziesiąt - kimoneks
 • sto - pajono
 • tysiąc - apajono
 • dziesięć tysięcy - opajono

Wyrazy

Polski-Bocce

 • android - droi
 • antygrawitacja - antigravorti
 • awaria - kadindżer
 • bilet - otikii
 • broń - riipon
 • business class - bazna klaz
 • ciążenie - graworti
 • co - japa
 • czas - taimaks
 • dlaczego - iuaj
 • dok - dok
 • ekonomika - ekoniks
 • eksplodować - ikraka
 • gaz - dżazt
 • gdzie - jureh
 • guzik - puszii
 • gwiazda - stuur
 • gwiezdna stacja - spaaze forme
 • gwiezdny statek - spaaze zuumer
 • iluminator - dżiipiidżii
 • iść (lecieć) - hou
 • ja - miiz
 • jak - hiuwaks
 • kiedy - huen
 • kometa - dżestarks
 • krater - kradou
 • krążownik - kruza
 • księżyc - mouna
 • kto - joja
 • lądować - lande
 • lądowisko - lander
 • ładunek - omegi
 • maska do oddychania - fazkap
 • meteor - varokii
 • miejsce - nokniize
 • moc - pou ua
 • my - ziiz
 • myśliwiec - taker
 • nadprzestrzeń - hajpirspaaze
 • napęd nadświetlny - hajpiirgaz
 • napój - pakaz
 • niebezpieczeństwo - idżii
 • odlot - dekoroks
 • odstrzelić - blapdoz
 • ogień - fuuma
 • okno - luukaz
 • oni - jolats
 • orbita - orbateks
 • osłony - żiilda
 • paliwo - okton
 • pierwsza klasa - uanklaz
 • pilotka - pitona
 • planeta - olando
 • planetoida - majnolando
 • poduszka - piiwa
 • pole siłowe - forz fliid
 • policja - loumapso
 • posiłek - moma
 • powoli - niguot
 • próżnia - emtiks
 • przełącznik - danliks
 • przepustnica - handreks
 • przestworza - spaaze
 • przetwornik mocy - pou ua vertaz
 • przylot - koroks
 • przyspieszać - eksiliroz
 • rakieta - ruuka
 • ręcznik - kopad
 • sensor - zensar
 • serwetka - lipuap
 • silniki manewrowe - retroz
 • skafander próżniowy - spaaze gomiks
 • spać - hallaz
 • start - ignola
 • sterować - kontalpit
 • stop - storpa
 • strzelać - zuutuu
 • sygnał - zignale
 • szybko - rifflii
 • śluza - ijerloks
 • teraz - komda
 • tłumiki - dompaz
 • ty - uoks
 • unosić się - szepe uup
 • uwolnić - czii kutta
 • właz - horcz
 • włączyć - ouna
 • wyjście - va diiza
 • wyłączyć - uuf
 • zapłon - szastartaz
 • zasięg - siipana
 • zatrzasnąć - affdon
 • zbiornik odpadków - uapity pai

Bocce-Polski

 • affdon - zatrzasnąć
 • antigravorti - antygrawitacja
 • bazna klaz - business class
 • blapdoz - odstrzelić
 • czii kutta - uwolnić
 • danliks - przełącznik
 • dekoroks - odlot
 • dok - dok
 • dompaz - tłumiki
 • droi - android
 • dżazt - gaz
 • dżestarks - kometa
 • dżiipiidżii - iluminator
 • ekoniks - ekonomika
 • eksiliroz - przyspieszać
 • emtiks - próżnia
 • fazkap - maska do oddychania
 • forz fliid - pole siłowe
 • fuuma - ogień
 • graworti - ciążenie
 • hajpiirgaz - napęd nadświetlny
 • hajpirspaaze - nadprzestrzeń
 • hallaz - spać
 • handreks - przepustnica
 • hiuwaks - jak
 • horcz - właz
 • hou - iść (lecieć)
 • huen - kiedy
 • idżii - niebezpieczeństwo
 • ignola - start
 • ijerloks - śluza
 • ikraka - eksplodować
 • iuaj - dlaczego
 • japa - co
 • joja - kto
 • jolats - oni
 • jureh - gdzie
 • kadindżer - awaria
 • komda - teraz
 • kontalpit - sterować
 • kopad - ręcznik
 • koroks - przylot
 • kradou - krater
 • kruza - krążownik
 • lande - lądować
 • lander - lądowisko
 • lipuap - serwetka
 • loumapso - policja
 • luukaz - okno
 • majnolando - planetoida
 • miiz - ja
 • moma - posiłek
 • mouna - księżyc
 • niguot - powoli
 • nokniize - miejsce
 • okton - paliwo
 • olando - planeta
 • omegi - ładunek
 • orbateks - orbita
 • otikii - bilet
 • ouna - włączyć
 • pakaz - napój
 • piiwa - poduszka
 • pitona - pilotka
 • pou ua - moc
 • pou ua vertaz - przetwornik mocy
 • puszii - guzik
 • retroz - silniki manewrowe
 • rifflii - szybko
 • riipon - broń
 • ruuka - rakieta
 • siipana - zasięg
 • spaaze - przestworza
 • spaaze forme - gwiezdna stacja
 • spaaze gomiks - skafander próżniowy
 • spaaze zuumer - gwiezdny statek
 • storpa - stop
 • stuur - gwiazda
 • szastartaz - zapłon
 • szepe uup - unosić się
 • taimaks - czas
 • taker - myśliwiec
 • uanklaz - pierwsza klasa
 • uapity pai - zbiornik odpadków
 • uoks - ty
 • uuf - wyłączyć
 • va diiza - wyjście
 • varokii - meteor
 • zensar - sensor
 • zignale - sygnał
 • ziiz - my
 • zuutuu - strzelać
 • żiilda - osłony


Wyrażenia

 • Cześć. - Dżittoz.
 • Gdzie jest moje miejsce? - Infinez toup ar nakniiz?
 • Ten ___ (np. gamorreański strażnik) siedzi na moim miejscu. - Sii Gammor piig fiith ar nakniiz.
 • Czy mogę prosić o niewielkie zmniejszenie siły ciążenia? - Piiz douz graworti dau pinti?
 • Czy mogę prosić o niewielkie zwiększenie siły ciążenia? - Pizz douz graworti uup pinti?
 • Dziękuję. - Zanki.
 • Czy będziemy skakać do nadprzestrzeni? - Taz di dżu magii hiperspaaze?
 • Kiedy się tam dostaniemy? - Huen doriks bidżanize?
 • Cierpię na chorobę lokomocyjną. - Miiz piiza piiza.
 • Mój sąsiad cierpi na chorobę lokomocyjną. - Zii dopi piiza piiza.
 • Tak. - Kiizks.
 • Nie. - Noukiizks
 • Gdzie jest mój bagaż? - Infinez topi lopiz?
 • Kiedy będzie mój bagaż? - Huen zu lopiz bobize?
 • To był mój bagaż. - Jaaz maz lopiz ajapopiz.
 • Jestem ubezpieczony. - Kazz ma kazz.
 • Miłego dnia (do zobaczenia). - Kuu-luuzi.
 • Tu ___ (nazwa swojego statku). - Demiizz bou triza ___.
 • Czy porozumiewacie się w basicu? - Bazi batza basic?
 • Potwierdzam. - Jezzo.
 • Zaprzeczam. - Nouza.
 • Jak daleko do ___ (nazwa celu wyprawy)? - Butimoz hiz ___?
 • Jakie są wasze współrzędne? - Moteks koff hiupiz?
 • Jakie są moje współrzędne? - Moteks koff kiiz hiupiz?
 • Czy możecie przysłać pilota, żeby pokazał mi drogę? - Mii uiiz jouto ni dimiiks?
 • Niebezpieczeństwo! - Vittiz!
 • Pomocy! - Dżiuaaz hokokiiz!
 • Proszę o podanie współrzędnych punktu lądowania. - Moteks goj kiladez.
 • Proszę o zgodę na lądowanie. - Moteks loriz cemik larahitazz.
 • Zbliżam się teraz do lądowiska. - Kiz fiz doloumiteks nuriz.
 • Wynoś się z tego lądowiska! - Kiz kiz fii dolomiteks!
 • Daj wolną drogę i przestań się zachowywać jak gwiezdny pirat! - Dżiiza gouz dobo apinakeks colaks!
 • To tylko wypożyczony szmelc! - Doupiilia puka!
 • Chciałbym wynająć jednostkę Legion Condor EX. - Kiize mit rentaz hiu Legion Condor EX.
 • Chciałbym zapłacić za ___ skoków (dwa, cztery, sześć, osiem, dziesięć). - Miitik putzaks ___ dżampiz (zwuu, guur, ziks, kata, atanoks).
 • Chcę, żeby moja polisa uwzględniała kolizje i zwrot kosztów leczenia. - Miitiks gojatoiksii hi manuks ii mediizal.
 • Nie chcę, by moja polisa uwzględniała kolizje i zwrot kosztów leczenia. - Noj' miitiks gojatoiksii hi manuks ii mediizal.
 • Chce otrzymać gwiezdną mapę tego sektora. - Miitiks hit y' starczarz o quadruks.
 • Jak wylecę z tego kosmoportu? - Diiza va diiza copeks?
 • Ta rysa już była, kiedy wynajmowałem statek. - Zat ks'ratz kiizo bompaz ha sziip.
 • Jestem konsultantem systemowym. - Ijo uaza gonitiizeks.
 • Jestem zastępca prezesa i konsultantem systemowym odpowiedzialnym za rozwój kadry i konsultowanie decyzji. - Ijo uaza kinateze ju kuntatezaz ju pajzoluuiz un tazaks gonitiizeks.
 • Czym się zajmujesz? - Finitez cetez detoks?
 • Oto prospekt dotyczący systemów i konsultowania decyzji. - Hitemiteks o spectus o gonitiizeks ih tazaks gonitiizeks.
 • Skontaktuję się z wami w tamtej sprawie. - Viteks fou gobaj ka zu zuks.
 • moje androidy porozumieją się z waszymi androidami. - Keliza l'dżik androi tu tolk androi.
 • Należność przesyłam za pośrednictwem HoloNetu. - Kir pazit on bonip Holonot.
 • Mój program jest szybszy, ponieważ mam ostatnie moomawy. - Biztiz hit jilly rev moomawz.
 • Czy macie na pokładzie coś dobrego do picia? - Oupeneks co pakaz do hanhij?
 • Proszę o następny gorący ręcznik. - Kiteks co pakad nikozaks, bliize.
 • Proszę podwójne aduki. - Metoks un aduki dola, bliize.
 • Czy mogę dopłacić i polecieć pierwszą klasą? - Kiiz miiza foj kanto ripit?
 • Czy mogę prosić o rachunek? - Tajrez miiza kanto ripit?
 • Chciałbym się wprowadzić. - Miiza kopuat kiz iintokk.
 • Chciałbym się wyprowadzić. - Miiza kipuat kiz uuntokk.
 • Czy na rachunku zamieszczono tytuł tego rachunku? - Biitiks fo fii nototeks dżi holo?

Przypisy

Źródła