Nasiono Galla

Z Biblioteki Ossus, polskiej encyklopedii ''Gwiezdnych wojen''.

Nasiona Galla to rosnące na Dagobah obok chatki Yody rośliny. Stanowiły przekąskę dla mistrza Jedi, który je zbierał a potem przechowywał w swoim małym domku.

Źródła