Trask (księżyc)

Z Biblioteki Ossus, polskiej encyklopedii ''Gwiezdnych wojen''.

Trask
Astrografia
Region: Zewnętrzne Rubieże
Sektor: Arkanis
Układ: Kol Iben
Geografia
Typ: Skalista
Atmosfera: Tlenowa
Klimat: Wilgotny
Dominujący krajobraz: Oceany
Społeczeństwo i inne
Języki: Basic
Struktura demograficzna:
Trask był wodnym księżycem, znajdującym się w układzie gazowego olbrzyma Kol Iben. Około 9 ABY na ten księżyc Din Djarin przewoził pasażerkę, która miała pomóc mu w odnalezieniu innych Mandalorian.

Źródła