Układ Benja-Rihn

Z Biblioteki Ossus, polskiej encyklopedii ''Gwiezdnych wojen''.

Układ Benja-Rihn był układem planetarnym położonym w sektorze Sevastol na Środkowych Rubieżach. Na jego obszarze znajdowała się planeta Benja-Rihn, która była ojczystym światem dla rasy Carthasian.

Źródła