Układ Ord Gustald

Z Biblioteki Ossus, polskiej encyklopedii ''Gwiezdnych wojen''.

Układ Ord Gustald był układem planetarnym zlokalizowanym w sektorze Mytaranor na Środkowych Rubieżach. Znajdowała się w nim co najmniej jedna planeta, Ord Gustald.

Źródła