Adept Jedi/Legendy

Z Biblioteki Ossus, polskiej encyklopedii ''Gwiezdnych wojen''.

Przejdź do wersji kanonicznej.
Przeglądasz legendarną wersję tego artykułu.


To oburzające. Nie macie dowodów!

Ten artykuł wymaga uzupełnienia źródeł.


To hasło nie posiada kompletu źródeł dla zawartych w nim informacji. Jeśli znasz ich pochodzenie, skoryguj/dodaj ich spis w sekcji Źródła oraz zweryfikuj ich prawdziwość. Następnie poproś Strażników o usunięcie szablonu.

Grupa Młodzików

Adept (Jedi Initiate) to najniższa ranga w Zakonie Jedi, stosowana w odniesieniu do uczniów dopiero rozpoczynających naukę Mocy. W późniejszym okresie istnienia Starej Republiki pojęcie to występowało zamiennie z nieoficjalnym określeniem młodzik (youngling), jako, że praktycznie wszyscy adepci byli dziećmi w wieku maksymalnie 13 lat.

Stara Republika

Dzieci dysponujące potencjałem pozwalającym im na szkolenie na Jedi zabierane były z domów na tyle wcześnie, że cały swój okres dorastania przeżywały w świątyni Jedi. Młodziki przydzielane były do klanów, w których odbywały szkolenie do momentu przejścia do rangi padawana lub do momentu ukończenia 13 lat. Jeśli do tego wieku żaden z mistrzów nie wybrał młodzika na padawana, wtedy takie dziecko kierowane było na przykład do Korpusów Rolniczych.

Nowa Republika

Po odrodzeniu rycerzy Jedi w Nowej Republice, na szkolenie przyjmowano osoby w różnym wieku - szczególnie na początku do Praxeum trafiali sami dorośli. Dopiero dla kolejnego pokolenia młodych Jedi przygotowano szkolenie od młodszych lat, chociaż nie wymagano już zrywania kontaktów z rodziną, jak również nie było limitu wiekowego dotyczącego przyjęcia w poczet adeptów lub też przeniesienia do "innych zadań". Powrócono również do stosowania klanów.

Znane klany

Zobacz główny artykuł: Klan Jedi.

Ciekawostki


Rangi i funkcje Jedi
[Pokaż/Ukryj]