Mistrz Jedi/Legendy

Z Biblioteki Ossus, polskiej encyklopedii ''Gwiezdnych wojen''.

Przejdź do wersji kanonicznej.
Przeglądasz legendarną wersję tego artykułu.


To oburzające. Nie macie dowodów!

Ten artykuł wymaga uzupełnienia źródeł.


To hasło nie posiada kompletu źródeł dla zawartych w nim informacji. Jeśli znasz ich pochodzenie, skoryguj/dodaj ich spis w sekcji Źródła oraz zweryfikuj ich prawdziwość. Następnie poproś Strażników o usunięcie szablonu.

Mistrz Jedi to najwyższa ranga, jaką może osiągnąć Jedi. Była ona zarazem (wyłączając nieliczne wyjątki) niezbędna do otrzymania miejsca w Radzie Jedi.

Mistrzem można było zostać, gdy wzięty pod opiekę padawan zostaje pasowany na rycerza Jedi. Zazwyczaj wówczas jego nauczyciel zostawał automatycznie podnoszony do rangi mistrza (przykład: Quinlan Vos i Aayla Secura). Gdy uczeń zdał pomyślnie serię testów, zwaną próbami Jedi, mistrz mógł wziąć sobie pod opiekę kolejnego padawana. Rzadszym sposobem osiągnięcia rangi mistrza było nadanie jej rycerzowi przez Radę Jedi w nagrodę za nadzwyczajne zasługi. Jeszcze rzadziej rycerz sam nadawał sobie rangę mistrza (tak uczynił Jorus C'baoth i jego szalony klon, Joruus).

Jeśli mowa o wyjątkach, należy wspomnieć tu o:

  • Yaddle, która awansowała do rangi mistrza bezpośrednio z padawana.
  • Ki-Adi-Mundim, który otrzymał miejsce w Radzie jeszcze jako rycerz.
  • Saesee Tiinie, który został mistrzem, nigdy nie biorąc pod opiekę padawana.
  • Anakinie Skywalkerze, który sam nigdy nie został mistrzem, mimo przyjęcia do Rady.


Rangi i funkcje Jedi
[Pokaż/Ukryj]