Techniki walki mieczem świetlnym

Z Biblioteki Ossus, polskiej encyklopedii ''Gwiezdnych wojen''.

Techniki walki mieczem świetlnym to zbiory skodyfikowanych i praktycznych aspektów stosowania danej formy, składające się na spójny system zasad prowadzenia pojedynków na miecze świetlne.

Często techniki stanowiły tak kompletną realizację założeń danej formy, że były z nią utożsamiane, jak na przykład w przypadku formy III i Soresu, jednak nie była to reguła. Każda forma wykształciła ze swoich założeń co najmniej jedną technikę, a w każdej technice pojawiał się co najmniej jeden wariant.

Źródła


Formy walki mieczem świetlnym
[Pokaż/Ukryj]