Formy walki mieczem świetlnym/Legendy

Z Biblioteki Ossus, polskiej encyklopedii ''Gwiezdnych wojen''.

Przejdź do wersji kanonicznej.
Przeglądasz legendarną wersję tego artykułu.


Formy walki mieczem świetlnym to zbiór kodeksów filozofii walki, sankcjonujących i uwypuklających pewne zachowania w czasie pojedynku na miecze świetlne, a także określających tak podejście do przeciwnika, jak i spojrzenie na życie, Moc i sam sposób walki.

Lista Form

Oficjalnie wyróżniało się siedem Form podstawowych:

Istniała również tzw. Forma 0, która była bardziej filozofią niż metodą walki, jednak przez swoje charakterystyczne podejście do walki mieczem świetlnym być uznawana za jedną z form.

Podział w obrębie Formy

W obrębie każdej Formy znajdowała się jedna lub więcej technik, różniących się z reguły kilkoma aspektami technicznymi, ale generalnie wynikających z jednego spojrzenia na walkę. Niektóre techniki posiadały warianty – opisujące czysto praktyczne aspekty, pozwalające stosować daną technikę przy użyciu różnych rodzajów oręża. Warianty w ramach jednej techniki nie mogły się zatem różniły od siebie niczym szczególnie istotnym; jedną techniką można było posługiwać się np. walcząc jednym lub dwoma mieczami. Skuteczność takich, a nie innych wariantów, była różnoraka i zależała już od techniki i Formy.

Reasumując, można określić systematykę Form w następujący sposób – Forma → Technika → Wariant.

Źródła


Formy walki mieczem świetlnym
[Pokaż/Ukryj]