Mandalor

Z Biblioteki Ossus, polskiej encyklopedii ''Gwiezdnych wojen''.
Mandalor Ostateczny.

Mandalor, czy też Mand'alor w Mando'a to tytuł dzierżony przez przywódcę wszystkich Mandalorian.

Charakterystyka

Mandalor był władcą Mandalorian, którzy to zgodnie z Resol'nare zobowiązani byli go słuchać i stawiać się na jego wezwanie, co jak pokazuje historia nie zawsze miało miejsce. Mandalor był często też władcą całej Mandalory, mogącym w jej imieniu zawierać pakty czy też dysponować wedle uznania jej zasobami naturalnymi. W 40 ABY szef firmy MandalMotors w sprawie zarządzania sprzedażą jej produktów całkowicie zdawał się na to co kazał mu robić pełniący funkcję Mandalora Boba Fett.

Symbolem władzy Mandalora przez pierwsze tysiąclecia była Maska Mandalora, ostatnim znanym jej posiadaczem był Canderous Ordo który to zespolił ją na stałe ze swoją zbroją. Istniejący na krótko przed wojnami klonów Sekretni Mandalorzy ze Straży Śmierci za swój symbol uznawali natomiast mroczny miecz.

Historia

Powstanie i Mandalorzy-Taungowie

Pierwszy znanym Mandalorem był Mandalor Pierwszy, Taung który poprowadził swój lud na podbój nowej planety, nazwanej później Mandalorą. Tak jak planeta tak i sam lud na cześć swego dowódcy przemianował się na Mandalorian, lider Mandalorian zaś zwyczajowo przyjmował tytuł Mandalora. Kolejnym znanym dowódca był Mandalor Zdobywca pełniący tą funkcję w nieokreślonym momencie pomiędzy pierwszym a kolejnym znanym Taungiem, Mandalorem Nieposkromionym który to tytuł ten nosił przed i w trakcie wielkiej wojny Sithów. W 3996 BBY po Śmierci Nieposkromionego tytuł przejął inny Taung, znany później jako Mandalor Ostateczny, doprowadzając do wybuchu wojen mandaloriańskich. To z tego okresu pochodzi także wzmianka o pierwszym znanym przypadku równoległego istnienia dwóch wojowników dzierżących ten tytuł. Po tym jak Nieposkromiony przegrał walkę z Uliciem, część wojowników wymówiła mu posłuszeństwo, uważając, że nie może już nosić takiego tytułu, z tego samego powodu nie uznawali oni Ostatecznego, jako jego następcy, za prawowitego władcę. Taung uznawany przez część wojowników za Mandalora był nieznany z imienia ani przydomku.

Pierwszy Mandalor - człowiek i jego następcy

Canderous Ordo.

Po przegranych wojnach mandaloriańskich Mandalorianie rozpierzchli się po galaktyce, Revan, osobnik który osobiście pokonał Mandalora Ostatecznego w walce schował także jego maskę, wiedząc, że bez tego atrybutu władzy Mandalorianie nie wybiorą nowego władcy. Po wspólnych przygodach, wierząc w to, że jest to najlepsza opcja Revan pomógł jednak zdobyć maskę Canderousowi Ordo, który to został pierwszym Mandalorem nie będącym Taungiem. Jakiś czas po tym jak został Mandalorem Canderous spotkał się z nieznanym Mandalorem-Taungiem opisanym wyżej, ten powierzył mu swoją zbroję i kontrolę nad klanem, symbolicznie uznając jego władzę.

Kolejny znany lider Mandalorian to Mandalor Mniejszy który zdobył swój tytuł dzięki spiskom Imperium Sithów w czasie wielkiej wojny galaktycznej. Został on jednak pozbawiony władzy przez Mandalorianina noszącego imię Artus, który to przyjął tytuł Mandalor Oczyszczony.

Kolejny znany Mandalor to żyjący w ostatnim stulecie nowych wojen Sithów Aga Awaud, znany też jako Mandalor Zjednoczyciel. Przywrócił on świetność znajdującej się w opłakanym stanie Mandalorze, czyniąc z niej i z okolic wyjątkowo silny obszar.

Wycięcie Mandalorian i podział Mandalorów

Fenn Shysa.

Z czasem istnienie tak silnego i niezależnego rejonu przestrzeni nie mogło już być dłużej tolerowane przez Republikę i przeprowadziła ona operację wojskową znaną jako Wycięcie Mandalorian. Po tych wydarzeniach oficjalnie na czele planety stał ruch pacyfistycznych Nowych Mandalorian, których lider także był określany mianem Mandalora. Zaraz powstała też tajna opozycja, wierna wojowniczym zasadom Mandalorian która to określała lidera Pacyfistów mianem "Anty-Mandalora", wybierająca z pośród swoich szeregów własnego, określanego jako "Prawdziwy Mandalor". Sytuacja taka otrzymywała się aż do roku 60 BBY gdy na Prawdziwego Mandalora wybrany został Jaster Mereel, z którego wizją na temat Mandalorian nie zgadzał się Tor Vizsla. Powstała wtedy organizacja znana jako Straż Śmierci, jej liderem został właśnie Vizsla, określany mianem "Sekretnego Mandalora", tym samym jednocześnie istniało aż trzech posiadaczy tytułu Mandalora. Symbolem Sekretnych Mandalorów był mroczny miecz.

Po Śmierci Jastera w 52 BBY tytuł przejął od niego Jango Fett, kolejnym znanym Sekretnym Mandalorem był natomiast Pre Vizsla. Dowódczynią Nowych Mandalorian nosząca ten tytuł wtedy była natomiast Satine Kryze.

Na samym początku wojen klonów Jango Fett zginął nie zostawiając uznawanego następcy, w czasie wydarzeń związanych z przejmowaniem Sundari przez Straż Śmierci zginęła także Satine Kryze oraz Pre Vizsla, oboje z ręki Lorda Sithów, Dartha Maula który zabrał także Vizsli jego mroczny miecz, przy założeniu że można dzierżyć ten tytuł nie będąc Mandalorianinem został on więc nowym Mandalorem. Nie cieszył się jednak władzą zbyt długo, dość szybko został powiem pokonany i zabrany z planety przez Dartha Sidiousa.

W nie do końca określonym momencie wojen klonów i okolicznościach tytuł Mandalora nosił także klon, Spar, mający przydomek Mandalor Wskrzesiciel.

Krótko po zakończeniu wojen klonów i powstaniu Imperium nowym Mandalorem mianował się Fenn Shysa, ponownie rozpoczynając okres w którym tylko jeden wojownik naraz nosił ten tytuł. Dzierżył ten tytuł ponad 40 lat, aż do 23 ABY gdzie zgodnie z wolą Fenna przejął go Boba Fett, dzierżąc go co najmniej do 45 ABY.

Kolejnymi znanymi Mandaloriami są Ci żyjący ponad 100 lat po bitwie o Yavin, to jest dzierżący ten tytuł w 127 ABY Chernan Ordo oraz zdrajca, Yaga Auchs który doprowadził do Śmierci Chernana i przejął jego tytuł.

Mandalorowie nieznanego okresu

Oprócz tego istniało trzech znanych Mandalorów którzy żyli w nieokreślonym okresie przed wojnami klonów, to jest Ranah Teh Naast, Mandalor Spoiciel oraz Mandalor Hammerborn.

Źródła