Szlak Koreliański/Legendy

Z Biblioteki Ossus, polskiej encyklopedii ''Gwiezdnych wojen''.

Przejdź do wersji kanonicznej.
Przeglądasz legendarną wersję tego artykułu.


Ten artykuł dotyczy supertrasy nadprzestrzennej. Zobacz też: Koreliański Szlak Handlowy.
Przebieg Szlaku Koreliańskiego na mapie galaktyki.

Szlak Koreliański był jedną z supertras nadprzestrzennych, głównych szlaków nadprzestrzennych w galaktyce. Powstały niedługo po powołaniu Republiki i rozwijany przez tysiąclecia, szlak ten zapewnił Korelii ekonomiczną dominację w powstającym rządzie.

Historia

Szlak Koreliański powstał około roku 25000 BBY jako jedna z dwóch pierwszych głównych tras nadprzestrzennych. Dzięki jego wytyczeniu Korelia mogła umacniać swoją ekonomiczną pozycję w nowopowstałej Republice, stając się jedną z dominujących sił. Nawet w czasach po jej upadku, Korelianie oraz ich potomkowie zajmowali znaczące ekonomicznie pozycje w sektorach leżących na szlaku. Szlak ten miał też znaczący wpływ na kolonizację Klina, gdyż ten uważany był za bezpieczniejszy niż Perlemiański Szlak Handlowy. Z czasem obie trasy połączyła sieć mniejszych szlaków.[1]

Początkowo, fragment szlaku rozciągający się od Korelii do Coruscant, wraz z rozciągającym się dalej Metellosiańskim Szlakiem Handlowym biegnącym do Allandu, określano mianem Obrotu. Z czasem trasy te zostały rozdzielone.[2] W pewnym momencie między roku 12000 BBY[2] a 4000 BBY[1], trasa zmieniła swój bieg, omijając sektor Arkanis, zaś odcięty od niej odcinek nazwano Starym Szlakiem Koreliańskim.[1]

W czasach Imperium, a także późniejszych rządów Szlak Koreliański był ważną droga rozprowadzania przyprawy, a wraz z Trielluskim Szlakiem Handlowym oraz Korytarzem Wiatru Śmierci wyznaczał tak zwany Przyprawowy Trójkąt.[1]

Przebieg

Szlak Koreliański rozpoczynał swój bieg przy Coruscant w Światach Jądra, skąd biegł na południowy wschód, najpierw łukiem wokół Głębokiego Jądra, docierając do Korelii, by następnie linią prostą skierować się ku Zewnętrznym Rubieżom, gdzie kończył swój bieg. Szlak Koreliański stanowił południową granicę Klina, oddzielając go od Południowego Jądra i Końcowych Sektorów, wyznaczał również część południowej granicy Grotu Strzały.[1]

Na obszarze Światów Jądra, Szlak Koreliański przechodził przez układy Ixtlar, Wukkar, Kailor, Xorth, Vuma, Leria Kerlsil, Perma, Lornar, Rehemsa, Sedratis, Namaryne, by następnie przejść przez układ Koreliański, od którego wziął swoją nazwę[1][3]. Jego kolejnym przystankiem był układ Nubus[4] oraz Tinnel.[1] Przecinał on tym samym kolejne sektory Coruscant, Ixtlar, Koreliański, oraz Quanta, by następnie wkroczyć na obszar Kolonii. Tam trasa przecinała kolejno układ Loronar, Byblos, Pencael, oraz Havricus, by ostatecznie dotrzeć do Wewnętrznych Rubieży. Kolejnym przystankiem były Układ Iseno oraz Układ Denon w sektorze Iseno, a także układ Spirana, po którego opuszczeniu Szlak Koreliański kierował się na Obszar Ekspansji. Jego pierwszym przystankiem na tym obszarze był układ Rhommamool w sektorze Merthian, następnie zaś przecinał on sektor Palamut, by trafić do układu Tlactehon w sektorze Kailion oraz przeciąć sektor Tynna w układzie Allanteen. Później przecinał on sektory Immeria i Narvath, by dotrzeć do układów Gamor i Milagro w sektorze Chaykin. Później przecinał on sektor Brak, by trafić do układu Thaere w sektorze o tej samej nazwie, który stanowił granicę ze Środkowymi Rubieżami i sektorem Churba, gdzie leżał kolejny przystanek - układ New Cov. Następnie trasa przechodziła przez układy Doldur i Druckenwell w sektorze Doldur, przecinała sektor Paqwepori i docierała do układu Kabray w Sektorze Corweillan. Kolejnymi znanymi miejscami na Szlaku Koreliańskim na Środkowych Rubieżach były układy Algara, Andosha oraz Mon Gazza w sektorze Lambda, układ Herdessa w sektorze o tej samej nazwie oraz Układ Radonr w sektorze Dalmar. Następnie trasa docierała do Zewnętrznych Rubieży i sektorza Savareen. Na jego obszarze trasa przechodziła przez Christophis, a następnie układy Arkanis, Sirpar oraz Gorno na jego granicy z sektorem Arkanis. Kolejnym sektorem przecinanym przez Szlak Koreliański był Dalchon, a dokładniej układ o tej samej nazwie, by ostatecznie dotrzeć do sektora Gaulus i układów Ryloth i Wrea, który stanowił ostatni ważny układ, za którym Szlak kierował się ku Dzikiej Przestrzeni i zanikał.[1][3]

Jako jedna z największych tras nadprzestrzennych, Szlak Koreliański przecinał się z wieloma większymi i mniejszymi trasami. W punkcie startowym przecinał się on z Perlemiańskim Szlakiem Handlowym, Metellosiańskim Szlakiem Handlową, Korytarzem Namadiiańskim oraz Magistralą Koros. Xorth stanowił również koniec Obwodu Rolniczego, zaś Korelia Koreliańskiego Szlaku Handlowego. W układzie Denon szlak przecinała Droga Hydiańska, a w Allanteen Trasa Stoczniowców. Kolejnym punktem wspólnym z inną trasą był Gamor, który stanowił początek szlaku o tej samej nazwie, oraz Milagro, przez który przechodził Harriński Korytarz Handlowy. Środkowe Rubieże to przecięcie Durosjańskiego Szlaku Kosmicznego w New Cov, Reenańskiego Szlaku Handlowego w Druckenwell oraz Llanickiego Szlaka Przyprawowego w Mon Gazzie, skąd również ruszał Stary Szlak Koreliański, z którym łączył się ponownie dopiero w układzie Ryloth. W między czasie, układ Arkanis stanowił punkt wspólny z Trielluskim Szlakiem Handlowym oraz Drogą Vascheańską. Sam układ Ryloth był również miejscem przecięcia Szlaku Koreliańskiego z Korytarzem Wiatru Śmierci.[1]

Przypisy

Źródła


Galaktyka
[Pokaż/Ukryj]