Galaktyka/Legendy

Z Biblioteki Ossus, polskiej encyklopedii ''Gwiezdnych wojen''.

Przejdź do wersji kanonicznej.
Przeglądasz legendarną wersję tego artykułu.


Być może w archiwach są braki.

Ten artykuł wymaga poszerzenia.


Prosimy, rozbuduj go, korzystając z zaleceń edycyjnych i uwag zawartych w dyskusji.

Galaktyka.

Galaktyka to powszechna nazwa galaktyki, w której wyewoluowała rasa ludzka oraz wiele innych ras rozumnych.

Liczby

Galaktyka ma około sto tysięcy lat świetlnych średnicy[1] i liczy około 400 miliardów gwiazd[1], z czego jedynie około 1/4 została gruntownie zbadana. Wszystkie one obracają się wokół ogromnej czarnej dziury, ważącej tyle co cztery miliony słońc.

Istnieje około 180 miliardów układów gwiezdnych, z czego około 3,2 miliarda układów (złożonych z 7,1 miliardów gwiazd) nadaje się do zamieszkania. Szacuje się, że niemal miliard z nich jest rzeczywiście zamieszkana. Jednak większość tych układów jest opustoszała – około 69 milionów z nich spełniało wymagania dotyczące populacji dla obecności Imperium, a tylko 1,75 milion planet były planetami członkowskimi.

Imperium w swoich czasach sklasyfikowało więcej niż 5 milionów inteligentnych ras w galaktyce.

Około 200 miliardów gwiazd w Galaktyce posiada przynajmniej jedną planetę o warunkach potencjalnie pozwalające na istnienie jakiejś formy życia, z czego na około 20 miliardach takie życie powstało. Na około 20 milionach planet wyewoluowało życie inteligentne.[2]

Najliczniejszą rasą w Galaktyce są ludzie, którzy byli inicjatorami utworzenia około roku 25000 BBY Republiki Galaktycznej – organizmu państwowego przez tysiąclecia stanowiącego główną galaktyczną siłę cywilizacyjną.

Historia

Zobacz główny artykuł: Historia.
Mapa galaktyki
Mapa galaktyki
Mapa galaktyki

Nie jest znany dokładny czas początku tworzenia się galaktyki, znajdującą się w jej obrębie gwiazdę Morasil datowano jednak na 7,5 mld lat[3], co oznacza, że Galaktyka jest przynajmniej tak stara – a prawdopodobnie starsza. Pierwszą znaną siłą rozumną w Galaktyce są tajemniczy Architekci, którzy mieli swój udział w powstaniu niektórych układów planetarnych czy też układu czarnych dziur zwanego Otchłanią. Do najstarszych znanych ras rozumnych należą Gree oraz Columi, których szczyt ekspansji przypadł na okres ok. 100 000 BBY[4]. Do galaktyki dotarła również rasa Silentium, wyparta z innych obszarów.

Początkowo wszystkie rasy rozumne rozwijały się w niewielkich enklawach, czasem zakładając pojedyncze kolonie na innych planetach. Około 30 000 BBY w galaktyce powstało Bezkresne Imperium Rakatan, pierwszy znany organizm państwowy obejmujący – dzięki wynalazkowi hipernapędu – planety rozproszone po wielu późniejszych sektorach. Imperium rakatańskie upadło, jednak już ok 25 000 BBY dzięki zmodyfikowanej technologii rakatańskiej ludzie zaczęli tworzyć międzyplanetarną Republikę Galaktyczną. W tym okresie powstał również Zakon Jedi, mający na celu utrzymywanie pokoju wśród ras rozumnych.

Republika rozrastała się, asymilując zarówno pojedyncze planety, jak i większe związki i federacje. Toczyła również wojny – m.in. z Hegemonią Tiońską, egzotyczną rasą Duinuogwuinów czy wyznawcami ideologii Sithów. Cywilizacja republikańska stawała się pangalaktyczną, a kolejne fazy badań i kolonizacji oraz wytyczania nowych tras nadprzestrzennych zwiększały jej zasięg.

Po przekształceniu Republiki w Imperium Galaktyczne i niepokojach okresu galaktycznej wojny domowej, przez dwie dekady głównym organizmem państwowym była Nowa Republika, kontynuująca tradycje "starej". w 25 ABY Galaktyka stała się obiektem najazdu przybyszów z innej galaktyki – rasy Yuuzhan Vongów, którzy zostali odparci i częściowo zasymilowani po pięciu latach.

Astrografia

Trasy nadprzestrzenne

Zobacz główny artykuł: Trasa nadprzestrzenna.

Główna komunikacja w Galaktyce odbywa się po trasach nadprzestrzennych – wytyczonych przez zwiadowców i opisywanych przez astrografów bezpiecznych szlakach prowadzących przez nadprzestrzeń. Nierzadko łatwość żeglugi w nadprzestrzeni miała znaczący wpływ na rozwój lub brak rozwoju jakiegoś obszaru Galaktyki prowadząc zarówno do powstawania nieznanych enklaw na silnie skolonizowanych obszarach, jak i powstawania daleko wysuniętych placówek cywilizacji.

Odkrycie w początkach istnienia Starej Republiki dwóch tras nadprzeztrzennych: Perlemiańskiego Szlaku Handlowego i Szlaku Koreliańskiego zdeterminowało rozwijanie się cywilizacji na całym obszarze Galaktyki, prowadząc do powstania Plastra – wycinka obejmującego najlepiej poznane obszary.

Regiony

Ze względu na odległości, kolejność osadnictwa, poziom rozwoju technologicznego i gospodarczego oraz uwarunkowania historyczne, Galaktyka dzieli się na następujące obszary:

Głębokie Jądro

Zobacz główny artykuł: Głębokie Jądro.

Rejon położony w bezpośredniej bliskości jądra Galaktyki. Ze względu na obecność wielu ciał niebieskich o dużej masie (gwiazdy, czarne dziury) bardzo utrudniona jest w nim nawigacja i loty w nadprzestrzeni – pierwsze lepiej znane szlaki nadprzestrzenne zostały tu wytyczone dopiero za czasów Imperatora. Ang. Deep Core.

Niedostępność Głębokiego Jądra była kilkukrotnie wykorzystana w kampaniach wojennych. Podczas wojen klonów Separatyści wykorzystali pozyskane przez Palpatine'a z archiwów Republiki tajne plany tras nadprzestrzennych do przeprowadzenia niespodziewanego ataku na Coruscant. Palpatine wykorzystywał Jądro jako bazę niektórych spośród swoich najbardziej tajnych operacji. Wiele lat później, podczas wojny z Vongami, jedna ze ślepo kończących się tras nadprzestrzennych została wykorzystana przez siły Sojuszu do schwytania w pułapkę i wyeliminowania znaczących sił wroga.

Światy Jądra

Zobacz główny artykuł: Światy Jądra.

Zwane też Światami Środka – obszar, z którego najprawdopodobniej wywodzi się rasa ludzka. Tutaj rozpoczęło się tworzenie Republiki Galaktycznej i mieści się stolica Galaktyki – planeta Coruscant. Planety Światów Jądra należą do najbogatszych i najlepiej uprzemysłowionych. Podczas galaktycznej wojny domowej obszary te były w większości izolowane przez propagandę imperialną od informacji o działaniach Sojuszu Rebeliantów, toczyło się tu niewiele konfliktów zbrojnych. Ang. Core Worlds.

Kolonie

Zobacz główny artykuł: Kolonie.

Obszar jako pierwszy skolonizowany przez mieszkańców Światów Jądra – w latach 25000 BBY – 24000 BBY. W okresie wojny domowej uprzemysłowiony praktycznie tak samo dobrze, jak centralna część Galaktyki, charakteryzujący się jednak większymi tendencjami niepodległościowymi. Ang. The Colonies.

Wewnętrzne Rubieże

Zobacz główny artykuł: Wewnętrzne Rubieże.

We wcześniejszych tysiącleciach zwane po prostu Rubieżami lub Odległymi Rubieżami – rejony, które przez wiele tysiącleci od powstania Republiki stanowiły granicę poznanej przestrzeni. Ostatecznie jednak działalność kolonizacyjna sprawiła, że stały się obszarem cywilizowanym i uprzemysłowionym, chociaż nie w takim stopniu, jak rejony położone bliżej jądra Galaktyki. Ang. Inner Rim.

Obszar Ekspansji

Zobacz główny artykuł: Obszar Ekspansji.

Rejon intensywnie badany i eksploatowany w okresie powtórnego nasilenia się ekspansji cywilizacji galaktycznej w latach 20000 BBY17000 BBY. W czasach Imperium i późniejszych stosunkowo mocno proimperialny. Ang. Expansion Region.

Środkowe Rubieże

Zobacz główny artykuł: Środkowe Rubieże.

Tereny uważane za zewnętrzne po zagospodarowaniu Obszaru Ekspansji. Intensywnie kolonizowane począwszy od 3000 BBY. Ang. Mid Rim.

Zewnętrzne Rubieże

Zobacz główny artykuł: Zewnętrzne Rubieże.

Zwane też Odległymi Rubieżami. Obszary graniczne w okresie około 100 BBY – 30 ABY. Obejmują bardzo dużą ilość nie poznanych jeszcze systemów. Ang. Outer Rim.

Nieznane Regiony

Zobacz główny artykuł: Nieznane Regiony.

Tereny te uznawane są za barbarzyńskie i w większości nie zostały zbadane. Niektóre z zamieszkujących Terytoria ras rozumnych zdają sobie sprawę z istnienia pangalaktycznej cywilizacji (np. dzięki spotkaniom z uciekinierami czy handlarzami), jednak nie są oficjalnie opisane i nie utrzymują kontaktów z Republiką czy Imperium. Ang. Unknown Regions. Zamieszkiwane są przez wiele ras rozumnych, między innymi Chissów. Ich część zajmowana jest przez Resztki Imperium po podpisaniu pokoju z Nową Republiką 19 lat po bitwie o Yavin.

Dzika Przestrzeń

Zobacz główny artykuł: Dzika Przestrzeń.

Określenie obszaru, o którym cywilizacja galaktyczna nie ma praktycznie żadnych informacji. Ang. Wild Space.

Przypisy

Źródła


Galaktyka
[Pokaż/Ukryj]