Trasa nadprzestrzenna

Z Biblioteki Ossus, polskiej encyklopedii ''Gwiezdnych wojen''.
(Przekierowano z Szlak nadprzestrzenny)
To oburzające. Nie macie dowodów!

Ten artykuł wymaga uzupełnienia źródeł.


To hasło nie posiada kompletu źródeł dla zawartych w nim informacji. Jeśli znasz ich pochodzenie, skoryguj/dodaj ich spis w sekcji Źródła oraz zweryfikuj ich prawdziwość. Następnie poproś Strażników o usunięcie szablonu.

Nic o tym nie wiem. Muszę to potwierdzić...

UWAGA! Ten artykuł może zawierać informacje niezgodne ze źródłami lub stanem faktycznym.


Jeżeli dysponujesz odpowiednią wiedzą, prosimy, sprawdź go i popraw.
Zaznacz w dyskusji powód wstawienia tego szablonu.

Trasy nadprzestrzenne (lub szlaki nadprzestrzenne) to wytyczane przez zwiadowców i opisywane przez astrografów szlaki w nadprzestrzeni. Stanowiły główną formę komunikacji w Galaktyce - pozwalają względnie szybko i bezpiecznie docierać do nawet najbardziej oddalonych regionów.

Historia

Gwiezdni podróżnicy w poszukiwaniu nowych szlaków.

Powstanie Republiki stało się możliwe dzięki rozwojowi nauki i techniki - około roku 25000 BBY naukowcom z Korelii udało się na podstawie reliktów techniki rakatańskiej skonstruować hipernapęd oparty już nie na Mocy, a na czystej technologii. Dzięki temu nastąpił gwałtowny rozwój i upowszechnienie podróży międzygwiezdnych.

Nierzadko łatwość żeglugi w nadprzestrzeni miała znaczący wpływ na rozwój lub brak rozwoju jakiegoś obszaru Galaktyki prowadząc zarówno do powstawania nieznanych enklaw na silnie skolonizowanych obszarach, jak i budowania daleko wysuniętych placówek cywilizacji.

Odkrycie w początkach istnienia Republiki dwóch tras nadprzestrzennych: Perlemiańskiego Szlaku Handlowego (od Coruscant aż po Ossusa) i Szlaku Koreliańskiego zdeterminowało rozwijanie się cywilizacji na całym obszarze Galaktyki, prowadząc do powstania Plastra - wycinka obejmującego najlepiej poznane obszary. Na fali gwałtownej ekspansji i eksploracji między światami Republiki rozwijał się ruch handlowy, a zwiadowcy wytyczali nowe trasy nadprzestrzenne i odkrywali kolejne światy.

Około roku 24000 BBY wybuchła wojna między Republiką a Hegemonią Tiońską. Konflikt toczył się wzdłuż całej długości Szlaku Perlemiańskiego i spustoszył wiele planet, w tym stolice obu państw.

Około roku 5500 BBY kupcy z sektora Tapani wytyczyli Rimmański Szlak Handlowy, co sprowadziło kolejny okres gwałtownej ekspansji i eksploracji niedostępnych dotychczas obszarów.

W roku 5000 BBY na terytorium Imperium Sithów przez przypadek trafili zwiadowcy Republiki. Jeden z Lordów, Naga Sadow, wykorzystał ich wiedzę i technologię (gdyż Sithowie zagubili swoje mapy tras nadprzestrzennych wieki wcześniej), by przejąć władzę nad Imperium i zaatakować światy Republiki. Rozpoczęła się wielka wojna nadprzestrzenna, którą dzięki rycerzom Jedi udało się zakończyć. Na cześć zwiadowców - Gava i Jori Daragon - którzy wzięli też udział w walkach, trasę nadprzestrzenną łączącą Republikę z obszarami dotychczasowego Imperium Sithów nazwano Szlakiem Daragonów.

W około 3700 BBY Freia Kallea wytyczyła Drogę Hydiańską, co pozwoliło na szybszą kolonizację obszarów położonych poza Plastrem. Odkryto również Koreliańską Trasę Handlową - oba te wydarzenia wywołały drugi największy w historii okres kolonizacyjny, prowadząc do zasiedlenia Środkowych Rubieży i rozpoczęcia badania Zewnętrznych Rubieży.

Wiele lat później, podczas ostatecznej bitwy w wojnie z Yuuzhan Vongami Gwiezdne Niszczyciele, krążowniki i fregaty floty Sojuszu pod dowództwem admirała Traesta Kre'feya zaskoczyły Yuuzhan, wyskakując z nadprzestrzeni w pobliżu Coruscant szlakami nieużywanymi od czasów Starej Republiki.

Główne trasy nadprzestrzenne

Nazwa Wytyczony Przebieg
Perlemiański Szlak Handlowy (Perlemian Trade Route) ok. 25000 BBY Coruscant - Anaxes - Brentaal - Chazwa - Taanab - Roche - Centares - Ossus (potem Quermia)
Szlak Koreliański (Corellian Run) między 25000 BBY a 24000 BBY Coruscant - Korelia - Denon - Druckenwell - Ryloth - ...
Rimmański Szlak Handlowy (Rimma Trade Route) ok. 5500 BBY Abregado-rae - Giju - Thyferra - Yag'Dhul - Vandelhelm - Sullust - Eriadu - Clak'dor - Sluis Van - gromada Minos - sektor Kathol
Droga Hydiańska (Hydian Way) 3700 BBY Bonadan - Telos - Brentaal - Denon - Malastare - Eriadu - ...
Koreliańska Trasa Handlowa (Corellian Trade Spine) 5500 BBY Korelia - Duro - Bestine - Yag'Dhul - Moorja - Javin - ...

Źródła