Ziost/Legendy

Z Biblioteki Ossus, polskiej encyklopedii ''Gwiezdnych wojen''.

Przejdź do wersji kanonicznej.
Przeglądasz legendarną wersję tego artykułu.


Być może w archiwach są braki.

Ten artykuł wymaga poszerzenia.


Prosimy, rozbuduj go, korzystając z zaleceń edycyjnych.

Życie wydaje się prostsze, kiedy coś naprawiasz.

Ten artykuł wymaga dopracowania.


Prosimy, dopracuj go pod względem języka i formy, korzystając z zaleceń edycyjnych.

Ziost
Astrografia
Region: Zewnętrzne Rubieże
Sektor: Przestworza Sithów
Geografia
Atmosfera: Tlenowa
Klimat: Suchy
Dominujący krajobraz: Pustynie, zamarznięte góry
Społeczeństwo i inne
Języki:
Struktura demograficzna:
Przynależność:
Ziost to planeta, która była niezwykle przesiąknięta ciemnością. Znajdowała się daleko od znanych i rozwiniętych części galaktyki, dzięki czemu była świetnym miejscem do rozwoju umiejętności władania ciemną stroną Mocy. Z czasem jej rdzenni mieszkańcy zostali podbici przez wydalonych z Zakonu upadłych Jedi. Massassi służyli mrocznym Jedi i wyjawiali im swoje sekretne rytuały, które z kolei na przestrzeni wielu setek i tysięcy lat przerodziły się we wspólne tradycje. To właśnie ci Mroczni Jedi, którzy zostali wygnani stali się późniejszymi Sithami i zbudowali pierwsze Imperium Sithów. Ziost była stolicą tego Imperium, a nie Korriban, choć w późniejszym okresie to uległo częściowej zmianie. Planeta po ujawnieniu się Odrodzonego Imperium Sithów została ponownie zajęta przez Sithów. W końcu padła ofiarą okrutnego rytuału Imperatora Sithów, który całkowicie unicestwił życie na planecie.

Historia

W 6900 BBY Mroczni Jedi odlatując na wygnanie po przegranej bitwie o Corbos przybyli na Ziost. Pod dowództwem Ajunty Palla osiedlili się i podporządkowali sobie rdzennych mieszkańców - Massassich, którzy traktowali przybyłych jak bóstwo. Lata świetności i wielkiego rozwoju planety przypadają na okres panowania Marki Ragnosa. Jednak jeden z najważniejszych obiektów planety, czyli Cytadela Sithów został wybudowany jeszcze wcześniej. Następnie po śmierci Marka Ragnosa o władze nad planetą i całym Imperium Sithów pretendowali Naga Sadow i Ludo Kressh.

Ziost przed zagładą.

Ten pierwszy zwyciężył, ale niestety jego ambicje, choć godne pochwały przez jego poprzedników okazały się zbyt wysokie. Głównie za sprawą walki jaką toczył z Ludo Kresshem. Sadow nie zdołał pokonać Armii Republiki i Imperium zostało całkowicie rozbite. Ziost i Korriban zostało najechane przez wojska Cesarzowej Tety i większość Sithów została schwytana lub uciekła. Wtedy planeta na setki lat była opustoszała, a władzę nad nią sprawowali Massassi. Kiedy Odrodzone Imperium Sithów się ujawniło, zajęło Ziost. Jednakże przynależność do Sithów nie uratowała planety, na której Imperator Sithów przeprowadził rytuał, który unicestwił całe życie na Ziostcie. Ziost podzielił los innej planety o nazwie Nathema, na której Imperator Sithów wiele lat temu również przeprowadził ten sam rytuał. Po tych wydarzeniach Ziost został opuszczony. Planeta była zapomniana aż do bitwy o Ruusan kiedy to Darth Bane wprowadził nową doktrynę Sithów. Wiele pradawnych artefaktów, ksiąg, posągów i świątyń, które zostały na planecie były przez niego wykorzystane do zwiększenia swojej mocy.

Źródła