Mroczny Jedi/Legendy

Z Biblioteki Ossus, polskiej encyklopedii ''Gwiezdnych wojen''.

Przejdź do wersji kanonicznej.
Przeglądasz legendarną wersję tego artykułu.


To oburzające. Nie macie dowodów!

Ten artykuł wymaga uzupełnienia źródeł.


To hasło nie posiada kompletu źródeł dla zawartych w nim informacji. Jeśli znasz ich pochodzenie, skoryguj/dodaj ich spis w sekcji Źródła oraz zweryfikuj ich prawdziwość. Następnie poproś Strażników o usunięcie szablonu.

Być może w archiwach są braki.

Ten artykuł wymaga poszerzenia.


Prosimy, rozbuduj go, korzystając z zaleceń edycyjnych i uwag zawartych w dyskusji.

Mroczny Jedi.

Mroczny Jedi to ogólne określenie na użytkownika ciemnej strony Mocy, niezależnie od tego czy wcześniej był Jedi, czy też może od początku trenowany był w tajnikach mroku.[1]

Poddany jej wpływowi, posługuje się Mocą przeważnie dla osiągnięcia własnych korzyści, w tym najczęściej dla zdobywania coraz większej władzy i poszerzania swoich zdolności, nawet kosztem innych istot. Poddawanie się ciemnej stronie sprawia, że wielu mrocznych Jedi balansuje na granicy szaleństwa, a czasem ją przekracza. Specyficzną podgrupą mrocznych Jedi są Sithowie.

Wiele było przypadków, kiedy to nawet głęboko zaprzedany ciemnej stronie Jedi zdołał z niej powrócić (np. Ulic Qel-Droma, Darth Vader) - najczęściej dzięki pomocy innego, nie skażonego rycerza. Równie wiele było jednak sytuacji, w których Jedi pochłonięci przez mrok zdecydowanie wybierali drogę zła. Ci pierwsi (w zależności od sytuacji) często wracali na łono Zakonu, ci drudzy zazwyczaj opuszczali obszary podlegające jurysdykcji Republiki, nierzadko stając się lokalnymi tyranami na planetach lub w systemach położonych na uboczu. Wielu z nich zginęło ostatecznie z rąk sił porządkowych, wojska lub Jedi, posłanych aby zakończyć wyrządzanie przez nich zła. W zależności od sytuacji wobec Jedi, którzy przekroczyli swój mandat, Zakon mógł też stosować rozmaite kary, na przykład zesłanie.

Historia

Przypadki przechodzenia osób korzystających z Mocy na ciemną stronę przydarzały się w ciągu całej historii Galaktyki. Znaczący jest tu jednak pierwszy opisany incydent, kiedy to większa grupa skuszonych przez ciemną stronę Jedi wystąpiła przeciw Zakonowi i podjęła próbę przejęcia kontroli nad Republiką Galaktyczną - Pierwsza wielka schizma w 24500 BBY. Wierzy się, że pierwszym z nim był Xendor, który szybko zebrał wielu zwolenników m.in. Arden Lyn. Po wyniszczającej wojnie Jedi pokonali dysydentów. Druga Wielka Schizma odbyła się w 7000 BBY i jej pokłosie nie zostało już jednak wybite, lecz skazane na wygnanie. To właśnie oni dali początek zakonowi Sithów.

Kilkaset lat BBY Zakon Jedi wyznaczył upadłej Jedi Allyi jako karę zesłanie na planetę Dathomira. Dała ona początek grupie znanej jako Wiedźmy z Dathomiry - o ile sama Allya nawróciła się na jasną stronę i uczyła swoich następców postępowania moralnego, także wśród nich znalazły się jednak osoby, które przeszły na ciemną stronę. Również kilkaset lat przed bitwą o Yavin na ciemną stronę Mocy zszedł Anzati Volfe Karkko, uwięziony wtedy na Kiffex, a ostatecznie pokonany i zabity w 30 BBY przez Quinlana Vosa. Wpływowi ciemnej strony poddała się również Vergere, ale nie wiadomo, czy nastąpiło to przed jej wyprawą na Zonamę Sekot, czy już wśród Yuuzhan Vongów.

W ostatnich latach istnienia Starej Republiki, a konkretnie w 700 BBY miała miejsce rebelia mrocznych Jedi na Bpfassh. Siali oni spustoszenie w pobliskich sektorach aż do momentu pokonania ich przez siły Jedi. Ostatniego mrocznego Jedi z Bpfassh zabił na Dagobah rycerz Jedi Minch, a jako ślad po tym wydarzeniu pozostała tam jaskinia wypełniona energią ciemnej strony Mocy.

Podczas wojen klonów ścieżkę ciemnej strony obrali tacy Jedi, jak Sora Bulq i Depa Billaba.

Po dojściu do władzy i stworzeniu Imperium Galaktycznego, za formowanie podległej sobie grupy Mrocznych Jedi zabrał się też Darth Sidious. Wcieleni głównie do szeregów Inkwizycji i szkoleni przez Lorda Vadera, Mroczni Jedi służyli jako niekonwencjonalne narzędzie do wymuszania posłuchu zarówno wśród wrogów, jak i sił sprzymierzonych, oraz do innego typu działań niekonwencjonalnych.

Grupy zwolenników Ciemnej Strony pojawiały się także po upadku Imperium - w szczególności należy tu wymienić oddziały podległego Hethrirowi Mrocznego Jedi Desanna oraz założony przez Tavion kult Uczniów Ragnosa.

W ukryciu działali także tacy zwolennicy ciemnej strony, jak Brakiss i jego Akademia Ciemnej Strony, dathomirskie Siostry Nocy oraz Lumiya.

Około 127 ABY ujawnił się także Nowy Zakon Sithów pod przywództwem Dartha Krayta.

Poza światem Gwiezdnych wojen

Definicja

Przez wiele lat narosło mnóstwo kontrowersji odnośnie tego które postacie są mrocznymi Jedi, a które nimi nie są. Według jednej z teorii fanów, określenie mroczny Jedi przysługiwało jedynie tym użytkownikom Mocy, którzy byli wcześniej Jedi i przeszli na ciemną stronę Mocy lub byli chociaż w trakcie treningu na rycerza. Druga teoria mówiła o tym, że mrocznym Jedi jest każdy użytkownik ciemnej strony Mocy, niezależnie od tego czy miał kontakty z Jedi, czy też nie.

Czas pokazał, że teoria o wszystkich użytkownikach ciemnej strony Mocy znalazła oficjalne poparcie ze strony Lucasfilm Ltd.. Leland Chee wyjaśnił kwestię określenia "mroczny Jedi" kilku postach na oficjalnym forum StarWars.com:

Mrocznym Jedi jest każdy, kto praktykuje ciemną stronę Mocy, niezależnie od tego czy był kiedyś Jedi czy też nie.
— Leland Chee na Star Wars Message Boards (21 maja 2005)[2]
Obecnym zadaniem EU jest unikanie określenia "mroczny Jedi". "Użytkownik ciemnej strony" to preferowana alternatywa.
— Leland Chee na Star Wars Message Boards (30 stycznia 2007)[3]
Unikamy (określenia mroczny Jedi) kiedy tylko możemy. Definicja mrocznego Jedi wciąż odnosi się do każdego użytkownika ciemnej strony.
— Leland Chee na Star Wars Message Boards (31 stycznia 2007)[4]

Przypisy

  1. Patrz punkt Definicja w tym artykule.
  2. "A dark Jedi is anyone who practices the dark side of the Force whether or not they were a former Jedi."Dark Jedi in the EU...
  3. "The current mandate for the EU is to avoid using the term "Dark Jedi." "Dark sider" is a preferred alternative."Books, Comics, & Television VIPs
  4. "We avoid [Dark Jedi] when we can. Dark Jedi definition still refers to any dark side user."Books, Comics, & Television VIPs


Moc
[Pokaż/Ukryj]
Pierwotna wersja tego artykułu pochodzi z Wikipedii (zgodnie z licencją CC-BY-SA 3.0). Jej historię i autorów możesz obejrzeć pod tym adresem.