Jensaarai

Z Biblioteki Ossus, polskiej encyklopedii ''Gwiezdnych wojen''.
Saarai-kaar, władczyni Jensaarai

Jensaarai - nazwą tą określa się adeptów stosunkowo młodego zakonu (powstał około roku 19 BBY) nauczającego o Mocy, mającego siedzibę na planecie Suarbi 7/5. Na podstawie nauk swego założyciela, Nikkosa Tyrisa, który zaczerpnął je z odnalezionych w czasie prac archeologicznych zapisków Sithów, Jensaarai uważali, że podążają "prawdziwą" drogą korzystania z Mocy, którą Jedi zdradzili. Ich filozofia była w rzeczywistości mieszanką nauk Jedi oraz Sithów.

Jensaarai korzystali z mieczy świetlnych (stosując wszystkie kolory ostrzy, a nie ograniczając się do jednego, jak Sithowie), jednak nie przykładali do nich tak wielkiej wagi, jak do swoich zbroi. Wykonane z cortosis, były one stylizowane na zwierzęta o usposobieniu obronnym. Stworzenie własnej zbroi oznaczało przyjęcie do zakonu - podobnie, jak stworzenie własnego miecza w Zakonie Jedi.

Hierarchia zakonu

W hierarchii Jensaarai wyróżnia się trzy rangi: uczniowie, obrońcy i Saarai-kaar.

Uczeń

Do zadań ucznia należała jedynie nauka posługiwania się Mocą. Odpowiednikiem ucznia w Zakonie Jedi jest padawan.

Obrońca

Po otrzymaniu stopnia obrońcy, adepci tworzyli osobistą, unikalną zbroję, tworzoną również z użyciem cortosis i zdobili ją tak, by przypominała groźne zwierzę, jednakże o usposobieniu obronnym. Był to moment równoległy do stworzenia własnego miecza świetlnego, a stopień był również równoległy do rycerza Jedi.

Saarai-kaar

Zobacz główny artykuł: Saarai-kaar.

Była to najwyższa władczyni Jensaarai. Pierwszą Saarai-kaar była żona Nikkosa Tyrisa. Jej zbroja w przeciwieństwie do osłon innych Jensaarai przedstawiała piękną kobietę. W każdej danej chwili, mógł/mogła być tylko jeden (jedna) Saarai-kar. W Zakonie Jedi nie ma równorzędnego tytułu, gdyż tam najwyższą władzę stanowiła Najwyższa Rada Jedi, lecz najbardziej zbliżonym określeniem byłoby Wielki Mistrz.

Historia

Początki

Historię Jensaarai można wyprowadzić od momentu, w którym gdy grupa archeologów Jedi, na czele której stał Nikkos Tyris, dotarła do starych zapisków, traktujących o rzekomym wypaczeniu nauk Sithów przez Jedi. Badając odnalezione podczas wykopalisk pisma oraz artefakty, Jedi stopniowo pogrążali się w ciemnej stronie. W końcu wystąpili przeciw Zakonowi Jedi, wdając się z nim w otwartą walkę.

Ostatecznie buntownicy niemal całkowicie wybici - Nikkos Tyris zginął z ręki Nejaa Halcyona (dziadka Corrana Horna), zdarzenie to miało miejsce tuż po zakończeniu wojen klonów, a więc około roku 19 BBY. Ocalał jednak założony przez nich "zakon" na Susevfi, który rozwijał się samodzielnie i stworzył własną tradycję korzystania z Mocy, opartą na użyciu jej do maskowania i ukrywania się. Po nastaniu na planecie władzy Imperium część Jensaarai zginęła z ręki Inkwizytorów, jednak pozostali nadal trwali w ukryciu.

Czasy upadku Imperium

Pewien czas po bitwie o Endor planetę odnalazła pirat Leonia Tavira. Uśmierciła imperialnego gubernatora i skłoniła Jensaarai do współpracy, pozując na ich wyzwoliciela z rąk Imperium. Równocześnie zagroziła, że jeżeli Jensaarai sprzeciwią się jej, zniszczy Suarbi 7/5, wraz z zamieszkującymi ją ludźmi. Na to Jensaarai nie mogli się zgodzić, toteż służyli Leonii.

Głównym ich celem była jednak zemsta na Jedi, a w szczególności na Nejaa Halcyonie. Nejaa nie żył, więc Jensaarai - pod wpływem Taviry - postanowili zabić jego wnuka, Corrana Horna. Zwabili go w pułapkę, porywając jego żonę - Mirax Terrik. Jednak koreliańskiemu Jedi pomagał mistrz Jedi Luke Skywalker, z którym nie do końca wyszkoleni Jensaarai nie mieli szans. Zostali przez nich pokonani, Luke zaś zdołał przekonać matriarchinię Jensaarai, Saarai-kaar, iż rycerze Jedi nie mają wobec jej adeptów złych zamiarów. Zapewnienie to zaowocowało przystąpieniem adeptów Jensaarai do Prakseum Jedi na Yavinie 4.

Czasy późniejsze

W 40 ABY Jacen rozmyśla możliwość wysłania Allany do Fallanassich lub do Jensaarai, dlatego wiemy że zakon przetrwał do co najmniej 40 ABY.

Ciekawostki

  • W języku Sithów Jensaarai znaczy "Ukryci zwolennicy prawdy" a Saarai-kaar - "Strażnik prawdy".

Źródła


Moc
[Pokaż/Ukryj]