Darth/Legendy

Z Biblioteki Ossus, polskiej encyklopedii ''Gwiezdnych wojen''.

Przejdź do wersji kanonicznej.
Przeglądasz legendarną wersję tego artykułu.


Być może w archiwach są braki.

Ten artykuł wymaga poszerzenia.


Prosimy, rozbuduj go, korzystając z zaleceń edycyjnych i uwag zawartych w dyskusji.

Darth był tytułem (lub raczej imieniem tytularnym) lordów Sithów. Z reguły był on przyjmowany wraz z nowym imieniem i był znakiem wysokiej pozycji jego posiadacza wśród Sithów.

Historia

Pochodzenie

Darth Revan.

Pochodzenie przydomku Darth nie jest dokładnie znane, natomiast jego początki giną w odmętach historii. Wiadomo jednak, że był on znany już podczas wojen mandaloriańskich, a pierwszymi znanymi Sithami, którzy go przyjęli, byli Darth Revan i Darth Malak.

W związku z tym, że Revan i Malak byli silnie powiązani ze skonstruowaną przez dawno wymarłych Rakatan stacją kosmiczną, znaną jako Gwiezdna Kuźnia, kilku historyków Jedi doszukuje się pochodzenia ich tytułu w rakatańskim słowie daritha, oznaczającym imperator. Inni doszukują się sensu w połączeniu słów darr (triumf, podbój) i tah (śmierć), co miałoby oznaczać "zwycięstwo przez uśmiercanie" lub "zwycięstwo nad śmiercią" albo "nieśmiertelny". Możliwe jest również wyjaśnienie, że pochodzi ono od połączenia słów dark i Sith. W 3964 BBY - dekadę przed ogłoszeniem się przez Revana i Malaka Sithami — padawan Jedi Zayne Carrick nazwał swą towarzyszkę Jarael mianem Darth Sunshine. Jednakże "Darth" wciąż może być pochodzenia rakatańskiego, gdyż w czasach starożytnych okupowali oni planetę macierzystą Sithów, Korriban.

Wojna domowa Jedi

Podczas wojny domowej Jedi tytuł Dartha przyjął lub otrzymał Darth Bandon, najsilniejszy uczeń Malaka - prawdopodobnie stało się to po domniemanej śmierci Revana. Inni Sithowie, nawet mistrzowie prowadzący Akademię Sithów na Korribanie nie korzystali z tego przydomka.

Kiedy na ciemną stronę Mocy przeszła Kreia, przyjęła ona ten tytuł, równocześnie przybierając nowe imię i stając się Darth Trayą. Po niej przydomek ten przyjęli dwaj uczniowie Trayi, Darth Sion i Darth Nihilus. Jednak wszyscy ci lordowie Sithów zmarli w 3951 BBY. Około 400 lat później tego tytułu używał również Darth Desolous.

Odrodzone Imperium Sithów

W odbudowanym przez lorda Vitiate Imperium Sithów tytuł ten przysługiwał najzdolniejszym i najważniejszym Sithom, w tym członkom Mrocznej Rady.

Nowe wojny Sithów

Kiedy mroczny Jedi Phanius wywołał nowe wojny Sithów, znany był pod imieniem Darth Ruin. Sam przydomek był wówczas traktowany jako najwyższy tytuł Sithów, wyróżniający posiadacza od "zwykłych" Lordów, sugerujący jego zwierzchność i większe opanowanie Mocy. Z tego względu lord Kaan, tworząc Bractwo Ciemności, zarządził rezygnację ze stosowania tego tytułu. Pomimo tego z Bractwa Ciemności wyłonił się zelosiański lord Sithów, który przyjął imię Darth Rivan. Jego imię wzięło się od błędnego odczytania zniszczonego sithańskiego rękopisu Revana, który Rivan odczytał jako "Darth Rivan, najpotężniejszy Mroczny Lord w wojnie domowej Jedi...". Po Rivanie przydomek przyjął jego uczeń, Darsin, który tytułował się jako Darth Malus.

Dziedzictwo Bane'a

Darth Sidious.

W końcowym okresie nowych wojen Sithów tytuł przywrócił i przyjął Darth Bane, który odbudował Zakon Sithów i równocześnie stworzył Zasadę Dwóch, ograniczającą użycie przydomku do dwóch osób — mistrza i ucznia. Następną osobą, którą przyjęła tytuł Darth była Zannah, uczennica Bane'a, Po niej przydomek przyjęli Darth Cognus, będąca uczennicą Zannah oraz Darth Millennial, który był uczniem Cognus. W podobny sposób tytuł był stosowany przez następny tysiąc lat. Jednym z ostatnich Lordów Sithów, stosujących się do Zasady Dwóch był Darth Plagueis, który wyszkolił również późniejszego Imperatora Imperium Galaktycznego, Palpatine'a, lepiej znanego jako Darth Sidious. Sidious był ponurą kulminacją tysięcy lat nauk i filozofii Sithów oraz wyszkolił trzech Sithów, którzy kolejno przyjmowali tytuł Dartha: Maul, Tyranus i Vader.

Gdy Luke Skywalker przeciągnął na jasną stronę Mocy swojego ojca, a Sidious został zabity, równowaga Mocy została przywrócona, natomiast linia Sithów stworzona przez Bane'a upadła. W wyniku tego tytuł nie był wykorzystywany przez kolejne kilka dekad, aż do czasów Jacena Solo, ucznia Lumiyi, który podczas drugiej galaktycznej wojny domowej przyjął przydomek Darth Caedus.

Nowy Zakon Sithów

Sto lat później, Darth Krayt założył Nowy Zakon Sithów i ostatecznie zerwał z Zasadą Dwóch, ustanowioną przez Bane'a. Wszyscy lordowie Sithów w jego zakonie przyjmowali miano Dartha.

Ciekawostki

  • W Nowej nadziei Obi-Wan Kenobi zwraca się do Vadera po prostu: Darth i jest to jedyny przypadek, gdy tytuł zostaje oddzielony od właściwego członu. Najprawdopodobniej, podczas kręcenia filmu, miało to być imię i dopiero potem przeszło transformację na tytuł. Nie jest to jednak nieścisłość — Kenobi, nawet wiedząc o innych Darthach, miał pełne prawo nazwać tak swojego byłego ucznia.
  • Historia Dartha Andeddu nie jest obecnie znana. Gdyby okazało się, że Andeddu żył w czasie pierwszego Imperium Sithów, lub w dowolnym innym okresie przed wojną domową Jedi, to właśnie on zająłby miejsce pierwszego znanego Sitha używającego tytułu Darth.
  • Imię uzyskiwane przez Kalliga zależy od postępowania gracza w The Old Republic. Jeśli postać posiada przewagę punktów ciemnej strony, uzyskuje imię Darth Nox. W przypadku uzyskania większości punktów jasnej strony, tytuł brzmi Darth Imperius. Jeżeli zaś gracz był neutralny, inkwizytor zostaje Darthem Occulusem.

Źródła